top of page

Krosno

W służbie Kościoła Misyjnego

Siostry Klawerianki to międzynarodowe zgromadzenie zakonne. Tworzymy wspólnoty na wszystkich kontynentach,  ożywiane miłością do Boga i bliźnich, szczególnie najbardziej potrzebujących z terenów misyjnych, współpracujemy w ich ewangelizacji.

Powołane,
do pójścia za Chrystusem,  
by służyć Kościołowi misyjnemu.
dom5.jpg

Podkowa Leśna

DSC_1615.JPG

Modlitwa jest w sercu naszej misji; ona przenika, inspiruje i uświęca całe nasze życie. Jako siostry klawerianki jesteśmy powołane by dawać przykład rozmodlenia i by nasze wspólnoty były szkołami modlitwy dla wszystkich

Poznań

poznan1.JPG

Kraków

IMG_0742.JPG
bottom of page